Suvel 2013 tegutseme mobiilselt

2013.a. suvel Surfiakadeemia Roosta rannas tegutseda ei saa, kuid jätkab koolitustega mobiilse keskusena. Peale kaheksat aastat uute purjelaudurite koolitamist Roosta rannal ei pea Surfiakadeemia võimalikuks Roosta Puhkeküla uue tegevjuhi poolt kujundatud olukorras Puhkeküla partnerina edasi toimetada. Põhjuseks on uue tegevjuhi pidevalt muutuvad plaanid ehitustegevuse osas Surfiakadeemia senises asukohas. Samaaegselt Surfiakadeemia tegevuse takistamisega on tegevjuht teinud kokkulepped uue surfiseltskonnaga, mis on siiani silma paistnud alkoholi ja veespordi ühendamisega.

Surfiakadeemia on tegutsenud Roostal alates 2005. Tarmo Käosaar, Surfiakadeemia põhikoolitaja, on Eesti Purjelaualiidu asutajaliige, Eesti karikavõitja ja meister Raceboard klassis 1998 ja 1999, kolmel korral ületanud Soome lahe purjelaual. Uusi purjelaudureid on Käosaar koolitanud alates 1987.a., nii suuremaid gruppe, noortelaagreid kui eraviisilisi huvilisi. Purjelaualiidu juhatuse liikmena on ta koos juhatusega kutsunud ellu Surfilaagri, millest on kujunenud Eesti üks suve tippsündmus.

Roostast on tänu Surfiakadeemiale ja Surfilaagritele kujunenud üks Eesti aktiivsemaid surfirandu. Kahjuks on aga Roosta Puhkeküla uus tegevjuht Ingrid Sieberk lõpetanud koostöö Surfilaagriga ning sellest hooajast alates teinud võimatuks ka Surfiakadeemia tegutsemise. Vahetult enne suvehooaega teatas Sieberk kohe algavast uute rannakioskite ehitusest Surfiakadeemia tavapärases tegutsemispaigas, mistõttu surfikeskus sinna enam ei mahu. Omades infot, et hetkel ei ole isegi esmaseid projekteerimistingimusi väljastatud on aga vähe tõenäoline, et ehitusetegevus 2013 suvel algab ning tegevjuhi tegutsemine on pigem pahatahtlik Surfiakadeemia tegevuse takistamine. Samas ei pakkunud ta ka alternatiivset tegutsemiskohta Roosta rannas.

Spordivaenulikust suhtumisest annab tunnistust ka teiste suurte spordiüritustega koostöö lõpetamine. Küll aga toetab Roosta Puhkeküla näiteks nüüd ainsa erasponsorina Tallinnas toimuvat Sabatantsu Festivali.

2013.a. Roosta rannal surfiteenust pakkuda lubanud uus seltskond ei ole mingilgi moel seotud Surfiakadeemia tegemistega. Varasemast ajast on Surfiakadeemial sama seltskonnaga olnud tugev lahkarvamus nende rohke alkoholipruukimise tõttu. Probleemiks on ka nende puuduv koolituskogemus ja harjumus turvavarustust eirata.

Tulenevalt kujunenud olukorrast ja strateegilistest otsustest tegutseb Surfiakadeemia 2013 hooajal mobiilse keskusena. Koolitused võivad toimuda kõikidel surfiks sobivatel vetel, loomulikult eelkokkuleppel. Varasema kogemuse põhjal on Eestis hulgaliselt sobivaid randu, kus on võimalik ka suuremate gruppide koolitus.

Surfiakadeemia varustusepark on piisav ka mitmekümnele huvilisele korraga, rääkimata eraviisilistest koolitustest. Purjeid ja laudu on nii algajatele kui edasijõudnutele, samuti kalipsosid ja turvaveste. Surfiakadeemia omab ka eksklusiivset surfivahendit – tandemlauda, millel saab korraga surfata kaks sõitjat. Tuulevaikse ilmaga saab aga vee peal liuelda SUP-idel ehk aerulaudadel. Eraldi väärib välja toomist suur varustusevalik ka lastele.